×

Coğrafi Yapısı

Oğuzlar İlçesi genel olarak Karadeniz Bölgesinin, Orta Karadeniz Bölümünde yer almaktadır. Çorum İlinin 63 Km kuzeybatısında yer alır. Rakımı 650 metredir. Oğuzlar güneydoğusunda Kızılırmak, doğusunda Dodurga İlçesi, batısında İskilip İlçesi toprakları ile çevrilidir.

İlçemizde ana kaya genelde kalker, andezit ve gnays olup yer yer metamorfik (filit) ve eroptif gibi iç püskürük kayaçlara da rastlanılmaktadır. Birbirine paralel bir şekilde Kızılırmak’a doğru akan akarsuların oluşturduğu vadilerle yarılarak, yamaçlar engebeli bir görünüm kazanmıştır.

Oğuzlar ve çevresi genel olarak Karadeniz Bölgesinin nemli ve ılıman iklimi ile İç Anadolu Bölgesinin karasal iklimi arasında bir geçiş iklimine sahiptir. Güneydoğusunda bulunan Kızılırmak’ın etkisiyle nem oranı yüksektir.

Geçiş ikliminin de etkisiyle, iklim şartlarına bağlı olarak çok çeşitli bitki türlerinin geliştiği görülmektedir. Karasal iklimin bitki türlerinden olan Geven, Sığırkuyruğu, diğer yandan yapraklarını döken ağaçlarla (meşe, fındık, kavak, ceviz), iğne yapraklı ağaç toplulukları (karaçam, sarıçam,ardıç) bulunur.