×

2023 Mali Yılı Faaliyet Raporu

OĞUZLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2023 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

Sunuş ;

Değerli Meclis üyeleri, Belediye Meclisimizin 2024 yılı NİSAN Ayı Olağan Meclis toplantısında görüşülmek üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41 inci maddesi gereği Belediyemizin 2023 mali yılı faaliyet raporunu siz değerli meclis üyelerine maddeler halinde sunuyorum.

 1. GENEL BİLGİLER
MİSYON ve VİZYON
MİSYON
Oğuzların kentsel gelişim seviyesini ve Oğuzlar halkının yaşam kalitesini sürekli artırmak. Kamu yönetimleri toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla örgütlenen, toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten kurumlardır. Belediyelerde kamu yönetiminin yerel alanda örgütlenmesidir. Dolayısıyla; belediyelerin de varlık sebebi belde halkına hizmet sunmaktır.
Belediye kanununda da bu şekilde tarif edilmiştir. Belde halkına sunulacak hizmetler aynı zamanda kentsel gelişimi de kapsamaktadır. Çünkü gelişimini sağlıklı sürdüremeyen kentlerde kent halkının ihtiyaçlarının karşılanması da mümkün değildir. Dolayısıyla; Belediyeler kentin gelişimini ve kent halkının yerel nitelikli ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidirler.
Oğuzlar belediyesi kendi misyonunu “Oğuzların kentsel gelişim seviyesini ve halkının yaşam kalitesini sürekli artırmak, Gücünü yalnızca halkımızdan alarak Oğuzlarımızı, üzerindeki canlı ve cansız tüm bileşenleri için yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent haline getirmek.” biçiminde belirleyerek varlık sebebine vurgu yapmıştır.
VİZYON
Belediyecilikte Öncü ve Örnek Olmak.
Oğuzlar Belediyesi, Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı bir yaklaşımla öncü ve örnek hizmetler sunan bir Belediye olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir. Bu sayede kent yönetiminde ortaya koyduğu açılımlar ve performansla diğer belediyelere de örnek olmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için;
Yüksek nitelikli insanların çalıştığı, çalışanları ortak değer ve amaçlar etrafında kenetlenmiş; kabul edilebilir ve sürekli iyileştirme sağlayan; teknolojik altyapıyı etkin ve verimli kullanan; öğrenen organizasyon yapısına sahip öncü ve örnek bir belediye, şeffaf, katılımcı, verimli, sosyal sorumluluk sahibi, adil bir belediye yönetimi, fiziki, sosyal, kültürel, çevresel, ekonomik ve siyasi kalkınması sağlanmış, Gelecek nesillere miras bırakabilecek, Dünyanın en yaşanabilir kenti olmak.
2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
2.1 İdare
Belediyemiz hizmetleri ;
Özel Kalem Biriminde; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanı olarak konuşlanmıştır.
Yazı İşleri Biriminde; 1 Adet Yazı İşleri Müdür V. olarak konuşlanmıştır.
Hesap İşleri Biriminde; 1 Adet Mali Hizmetler Müdürü, 1 Adet Mühendis, Tahsilat Servisi ve Emlak Hizmetlerinde Oğuzlar Belediyesi Personel Ltd. Şti. Bünyesinde 2 Adet geçici işçi çalışmaktadır.
Zabıta hizmetleri birimi; 2 Adet Zabıta Memuru olarak konuşlanmıştır.
İmar Hizmetleri Biriminde; 2 Adet Memur ve (1 Adet İnşaat Teknikeri ve 1 Adet Mühendis), 11 adet kadrolu işçi ve Oğuzlar Belediyesi Personel Ltd. Şti. Bünyesinde 10 Adet işçi çalışmaktadır.
Temizlik Hizmetleri Biriminde; Oğuzlar Belediyesi Personel Ltd. Şti. Bünyesinde 8 Adet geçici işçi çalışmaktadır.
Akaryakıt istasyonu biriminde; Oğuzlar Belediyesi Personel Ltd. Şti. Bünyesinde 3 Adet geçici işçi çalışmaktadır.
Sosyal Tesis hizmetlerinde; Oğuzlar Belediyesi Personel Ltd. Şti. Bünyesinde Hizmet alımı yolu ile 11 Adet geçici işçi çalışmakta olup, yaz aylarında ilave personel çalıştırılmaktadır.
2.2 Fiziksel Yapı:
Belediyemizin 1 adet 4 katlı hizmet binası bulunmaktadır. Belediyemiz belediye hizmetlerini binanın 2.katında yapmaktadır. Bodrum katı, Giriş katı ve 1.kat işyeri olarak faaliyet göstermektedir. Hizmet binasının 3. katı ise bir misafirhane, mutfak, konferans salonu ve yemekhane olarak kullanılmaktadır.
Belediyemize ait 1 adet akaryakıt İstasyonu hizmet binası, Akaryakıt LPG satış pompaları ve müştemilatı bulunmaktadır.
Belediyemizce 2012-2013 Mali yılında yapılmış bulunan 1 adet Obruk barajı kenarında Sosyal Tesis Restaurant bulunmaktadır.
Belediyemizce 2018 mali yılında yapılmış 1 adet düğün salonu ve aile çay bahçesi bulunmaktadır.
Belediyemizce 2019 mali yılında yapılmış 500 m2 alana sahip kapalı pazar bulunmaktadır.
Belediyemizce 2022 mali yılında yapılmış Millet Bahçesi bulunmaktadır.

İlçemiz Karadonlu Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde 1 adet İş hanı bulunmaktadır, bu iş hanında 1 adet ekmek fabrikası 6 adet dükkân bulunmaktadır. Anılan ekmek fabrikası ve 6 adet dükkân ilçemiz esnafına kiraya verilmiştir. Ayrıca yine Belediyemizin İlçemiz Çeşme Mahallesi pazar yerinde bulunan 18 adet dükkândan 10 adet sanayici esnafına kiraya verilmiştir.

Belediyemizce 2019 mali yılında 160 KWE Gücünde güneş enerji santrali yapılmıştır.

Belediyemiz araç parkı olarak; 1 Adet Hizmet Otosu, 1 adet HMK 220 LC Hidromek Ekskavatör, 1 adet yükleyici Caterpıllar kepçe,2 Adet Kazıcı-Yükleyici Kepçe, 3 adet Damperli Kamyon, 1 adet Sal Kasa Kamyon, 1 adet Vidanjör Kamyon, 2 adet Traktör, 2 adet Panelvan Hizmet aracı, 3 adet çöp toplama aracı, 2 adet İtfaiye, 1 adet Ulv cihazı, 1 adet 17+1 Otobüs,1 adet Çiftkabin Pikap, 1 Adet Morglu cenaze yıkama aracı mevcuttur.

2.3 Teşkilat yapısı

Belediyemiz aşağıda belirtildiği gibi yapılanmıştır.

Belediye Meclisi

Belediye Encümeni

Belediye Başkanı

Yazı İşleri Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Fen İşleri Birimi

Zabıta Komiserliği

İtfaiye Çavuşluğu

 1. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Oğuzlar Belediyesinde Yerel ağ bağlantısı kapalı devre kamera ve ses sistemi mevcut olup, belediyemizde 1 adet server makine ve 10 adet terminal bilgisayar bulunmakta olup, Belediyemiz İçişleri Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemini kullanmaktadır. Anılan bilgisayarların tamamında ADSL mevcuttur. Günün önemli kaynakları ve teknolojik hizmetler her bilgisayardan alınabilmektedir.

 1. İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemiz bünyesinde 7 Adet Memur, 11 adet daimi işçi ve Oğuzlar Belediyesi Personel Limited Şirketinde 32 adet geçici işçi istihdam edilmektedir. Belediye hizmetleri anılan memur ve işçilerle yürütülmektedir. Belediye hizmetlerini daha verimli hale getirebilmek için dışarıdan yevmiyeli veya hizmet satın alma yöntemi ile personel çalıştırılmaktadır. Belediyecilik konusunda ilçemiz halkının görüş ve düşüncelerine sık sık başvurulmaktadır.

 1. PERFORMANS BİLGİLERİ
  1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

İlçemiz yerleşimi son derece engebeli ve eğimli olduğundan, Belediye hizmetlerinin götürülmesi güç ve maliyeti yüksek olmaktadır. Tüm yol ve sokak çalışmalarında yolun altından ve üstünden olmak üzere istinat duvarları yapılmaktadır. Aksi halde bu yol ve sokak çalışmaları yapılamamaktadır.

Belediyemizce 2023 mali yılında yapmış olduğu işler aşağıda sıralanmıştır.

Belediye Başkanlığımızca 31.12.2023 Tarih itibarı ile Toplamda 767 adet sulama suyu abonesi vardır. Bunun 43 adet aboneliği 2023 mali yılında yapılmıştır. Belediyemize ait iş makineleri ve belediye işgücü ile yapılmış aboneliklere 63’lük ve üstü boru çaplarında 2100 metre 63’lük altı çaplarında toplam 4350 metre boru döşenmiştir. Boru döşemelerinde kazı çalışmaları yapılmıştır.

İlçemiz yayla yollarının 2023 yılında bakım ve onarımları Belediyemiz tarafından yapılmıştır. Ayrıca Rampa ve keskin viraj olan kısımlarına kilitli parke çalışmaları yapılmıştır.

İlçemizin Mahalle ve sokaklarına 10.000 m2 Kilitli parke taşı Belediyemiz imar işçileri ve hizmet alımı şeklinde yapılmıştır.

İlçemizde bulunan metruk evlerin yıkımına devam edilmiş olup 2023 yılında 7 adet yıkımı yapılan ve 2 adet korunaklı hale getirilen toplam 73 adet metruk yapıya müdahale edilmiştir.

Belediyemiz Sosyal tesisinde restoran ve piknik alanlarında (Kamelya) yeni çalışmalar yapılarak gelen misafirlerimizin güneşten korunması sağlanmıştır.

Belediyemiz Sosyal tesislerinde gelen misafirlerimizi daha iyi koşullarda geniş ve ferah bir alanda ağırlamak için oturma alanlarının genişletilmesi çalışması yapılmış ve hizmete alınmıştır.

Belediyemiz Oğuzlar Devlet Hastanesi, Asarçayı Mahallesi ve Oğuzlar Jandarma Komutanlığına ulaşım sağlanan yeni yol çalışmalarını bitirmiş ve trafiğe açmıştır.

Belediyemiz fındıkkıran mevkiinde (ülkür) tahsisli olan içme suyu kaynağına 15 ton kapasiteli beton su deposu inşa etmiş ve hizmete almıştır.

İlçemiz Çarşı Mahallesi, Karadonlu Mahallesi ve muhtelif yerlerde toplam 200 m2 taş duvar yapımı gerçekleştirilmiştir.

İlçemiz Çeşme Mahallesi, Birtatlı Mahallesi sınırları içerinde bulunan caddelerimize sıcak asfalt çalışması yapılmıştır. (2.000 ton)

Asarçayı Mahallesinde Kanalizasyon Altyapı çalışmaları tamamen bitirilmiş ve hizmete alınmıştır. Ayrıca Ana Hatta 150 metre daha eklenmiştir.

İlçemiz de caddelerimiz ve sokaklarımızda bulunan ve tehlike arz eden kısımlarına 1,250 m2 panel çit çalışması yapılmıştır.

Kızılcapelit mahallesi yolu ile Asarcayı mahallesi yollarına asfalt ve beton yama işlemleri yapıldı.

Belediyemiz tarımsal sulama sisteminin işlerliği ve kesintisiz hizmet verebilmesi için bakımları aylık olarak yapıldı.

İlçemiz Çeşme ve Birtatlı Mahallesi Şht. Jan. Astb. Bekir Eren DENİZ Caddesinde 500 metre Gölbaşı Mah. Atatürk Caddesinde 400 metre bordür çalışması yapılmıştır. Ayrıca Şehit Jandarma Astb. Bekir Eren DENİZ Caddesinde 120 cm genişliğinde 400 metre kırmızı bordür ile yaya yolu çalışması yapılmıştır.

Sulama suyu hatlarında son kullanıcı sayaçlarının bir araya toplanması için köşk ve menfez yapıları oluşturulmuştur.

İlçemiz ile Çorum arasında ulaşım sağlanan karayolu üzerinde tehlike arz eden alanların tespiti yapılarak Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışılarak erozyon ve kayma olan noktalara tel örgü takılması işlemleri yapıldı.

Metruk yapıların yıkımından çıkarılan ahşapların yakacak yardımı olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtımı sağlanmıştır.

İlçemiz Kızılcapelit Mahallesinde 1000 m2 sathi kaplama yapılmıştır.

Mülkiyeti Belediyemize ait ve işletmecisi özel olan ekmek fırını tadilatı yapılmıştır.

Altınkoz tesislerimizde 3 adet Bungalov tipi konaklamalı kır evi yapılmıştır.

İlçemizde İmar Planı değişiklikleri yapılarak yeni yollar kazandırılmıştır.

İlçemizde tapu ve kadastro sorunları olan vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için Kadastro dosyaları hazırlanarak gerekli işlemler yapılmıştır. (6 Adet)

Ülkemizde merkez üstü Kahramanmaraş ve Hatay illerinde meydana gelen deprem nedeniyle iş makinalarımız ve personellerimiz ile destek vermiştir.

  1. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Belediyemizde yönetim olarak; Belediyemiz hedefleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamaktadır. Belediye başkanı yapılan icra atlara konu olan harcamaları ve hizmetleri her hafta Belediye Encümenine getirip görüşmeler yapılmaktadır.

Belediye başkanı ve Başkanlık olarak yönetim hizmetleri yakinen takip edilmektedir.

İç kontrol sisteminde çalışmak üzere; Belediye meclisince her yıl ocak ayı olağan toplantısında, Belediye meclis üyelerinden 3 adet üye seçilmekte olup, Şubat, mart aylarında anılan üyelerce iç denetim yapılmaktadır. Hazırlanan denetim komisyonu raporu Belediye Meclisinin Nisan ayı olağan toplantısında görüşülüp karara bağlanmaktadır.

 1. AMAÇ VE HEDEFLER

Oğuzlar Belediyesinin iç ve dış şartları analizinde elde edilen veriler ile Belediyemizin misyon, vizyon ve ilkeleri değerlendirilmiş, Oğuzların bir bütün olarak kalkınmasının sağlanmasına katkıda bulunabilmek için önümüzdeki dönemde aşağıda belirtilen çalışmalarının yoğunlaştırılmasına karar verilmiştir.

  1. İdarenin Amaç ve Hedefleri Olarak

Her alanda çağdaş bir belediye, İlçe halkının refah düzeyini ve yaşam kalitesini artıran, sosyoekonomik ve kültürel faaliyetlere öncülük eden, etkin, verimli, kaliteli, şeffaf, katılımcı bir yönetim. Tarım, turizm ve ticarette gelişmiş bir Oğuzlar öncelikli hedeflerimizdir.

  1. Temel Politikalar ve Öncelikler

Halkımızın, ilçemiz ile ilgili karar ve uygulamalara etkin katılımı için gereken mekanizmaların oluşturulması,

Etkin, verimli, kaliteli, şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesi.

Kent ekonomisinin geliştirilmesi ile refah seviyesinin yükseltilmesi.

Yerel ve küresel değerlerin sağlıklı entegrasyonunu sağlamış, kültür – sanat zenginliğine sahip kentin oluşturulması.

Yeni ulaşım ağlarının eklenmesi ve mevcut ulaşım ağının iyileştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Ulusal ve uluslararası fonlardan maksimum düzeyde yararlanmak.

Kent ve kentlinin yerel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli mali büyüklüğe ulaşmak.

Belediyeyi amaç ve hedeflere taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısının oluşturulması.

Kentin fiziki yapısının, sağlıklı, kaliteli ve yaşanabilir bir yapılaşma ve donatı alanı uygulamalarıyla geliştirilmesi, sürdürülebilir sağlıklı kentleşmenin sağlanması.

Sosyal ekonomik ve kültürel dayanışmanın geliştirilmesi ve refah düzeyinin yükseltilmesi.

Kurum içinde her düzeyde ve kurum dışında hedef kitlelerle etkin ve sağlıklı iletişimin sağlanması

İlçemizin ulusal ve uluslararası tanıtımının sağlanması.

Obruk Baraj Havzanın korunarak kullanılmasının sağlanması.

Oğuzlarda cevizciliğin geliştirilmesi ve sanayi dalına dönüştürülmesi.

İlçemizi, bulunduğu yörede ticarette ve turizmde bir cazibe merkezi haline getirmesi.

Yeni yatırımlara öncülük edecek sermaye ve bilgi birikiminin sağlanması.

  1. Diğer Hususlar

Yerel yönetimler her alanda o yörenin kalkınmasında en önemli unsurlardan biridir. Gelir kaynakları ve mali özerkliği artırılırsa ülkemizdeki iç göçün frenleyicisi ve kırsal alanda kalkınmanın öncüsü olabilecektir.

 1. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
  1. Mali Bilgiler

Bütçe Uygulama Sonuçları

Belediyemizin 2023 Bütçe uygulama sonuçları tablosu olarak Belediye Meclisince 41.550.000,00 TL. gider bütçesi hazırlanmıştır. Belediye Meclisimizce 8.200.000,00 TL’lik ek ödenek verilmiş ve toplam 49.750.000,00 TL ödenekten, Yılı içerisinde 45.617.958,79 TL lik ödenek harcamada bulunulmuş geri kalan 4.132.041,21 TL. ödenek imha edilmiştir.

Gider Bütçesinde

01

Personel Giderleri

6.880.707,02

02

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri

1.008.553,71

03

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

18.439.322,70

04

Faiz Giderleri

169.148,64

05

Cari Transferler

126.326,43

06

Sermaye Giderleri

18.993.900,29

TOPLAM

45.617.958,79

Gelir Bütçesinde

01

Vergi Gelirleri

339.986,17

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

28.671.881,03

04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

3.935.153,17

05

Diğer Gelirler

13.009.201,77

06

Sermaye Gelirleri

616.317,25