×

2022 Yılı Faaliyet Raporu Raporu

Sunuş ;

Değerli Meclis üyeleri, Belediye Meclisimizin 2023 yılı NİSAN Ayı Olağan Meclis toplantısında görüşülmek üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41 inci maddesi gereği Belediyemizin 2022 Mali yılı faaliyet raporunu siz değerli meclis üyelerine maddeler halinde sunuyorum.

1- GENEL BİLGİLER

a) MİSYON ve VİZYON

MİSYON

Oğuzların kentsel gelişim seviyesini ve Oğuzlar halkının yaşam kalitesini sürekli artırmak. Kamu yönetimleri toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla örgütlenen, toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten kurumlardır. Belediyelerde kamu yönetiminin yerel alanda örgütlenmesidir. Dolayısıyla; belediyelerin de varlık sebebi belde halkına hizmet sunmaktır.

Belediye kanununda da bu şekilde tarif edilmiştir. Belde halkına sunulacak hizmetler aynı zamanda kentsel gelişimi de kapsamaktadır. Çünkü gelişimini sağlıklı sürdüremeyen kentlerde kent halkının ihtiyaçlarının karşılanması da mümkün değildir. Dolayısıyla; Belediyeler kentin gelişimini ve kent halkının yerel nitelikli ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidirler.

Oğuzlar belediyesi kendi misyonunu “Oğuzların kentsel gelişim seviyesini ve halkının yaşam kalitesini sürekli artırmak, Gücünü yalnızca halkımızdan alarak Oğuzlarımızı, üzerindeki canlı ve cansız tüm bileşenleri için yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent haline getirmek.” biçiminde belirleyerek varlık sebebine vurgu yapmıştır.

VİZYON

Belediyecilikte Öncü ve Örnek Olmak.

Oğuzlar Belediyesi, Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı bir yaklaşımla öncü ve örnek hizmetler sunan bir Belediye olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir. Bu sayede kent yönetiminde ortaya koyduğu açılımlar ve performansla diğer belediyelere de örnek olmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için;

Yüksek nitelikli insanların çalıştığı, çalışanları ortak değer ve amaçlar etrafında kenetlenmiş; kabul edilebilir ve sürekli iyileştirme sağlayan, teknolojik altyapıyı etkin ve verimli kullanan; öğrenen organizasyon yapısına sahip öncü ve örnek bir belediye, şeffaf, katılımcı, verimli, sosyal sorumluluk sahibi, adil bir belediye yönetimi,

Fiziki, sosyal, kültürel, çevresel, ekonomik ve siyasi kalkınması sağlanmış, Gelecek nesillere miras bırakabilecek, Dünyanın en yaşanabilir kenti olmak.

2)- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

a)-İdare

Belediyemiz hizmetleri 8 ana birim olarak konuşlanmış olup buna göre ;

- Özel Kalem Biriminde; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanı olarak konuşlanmıştır.

- Yazı İşleri Biriminde; 1 AdetYazı İşleri Müdür V., olarak konuşlanmıştır.

- Hesap İşleri Biriminde; 1 Adet Mali Hizmetler Müdürü, Tahsilat Servisi ve Emlak Hizmetleri olarak konuşlanmıştır.

- Zabıta hizmetleri birimi; 2 Adet Zabıta Memuru olarak konuşlanmıştır.

- İmar Hizmetleri Biriminde; 2 Adet Memur ve (1 Adet İnşaat Teknikeri ve 1 Adet Mühendis), 1 adet sözleşmeli inşaat mühendisi, 11 adet kadrolu işçi ve Oğuzlar Belediyesi Personel Ltd. Şti. Bünyesinde 10 Adet işçi çalışmaktadır.

- Temizlik Hizmetleri Biriminde; Oğuzlar Belediyesi Personel Ltd. Şti. Bünyesinde 8 Adet geçici işçi çalışmaktadır.

- Akaryakıt istasyonu biriminde; Oğuzlar Belediyesi Personel Ltd. Şti. Bünyesinde 5 Adet geçici işçi çalışmaktadır.

- Sosyal Tesis hizmetlerinde; Oğuzlar Belediyesi Personel Ltd. Şti. Bünyesinde Hizmet alımı yolu ile 10 Adet geçici işçi çalışmakta olup, yaz aylarında ilave personel çalıştırılmaktadır.

b)-Fiziksel Yapı:

-Belediyemizin 1 adet 4 katlı hizmet binası bulunmaktadır. Belediyemiz belediye hizmetlerini binanın 2.katında yapmaktadır. Bodrum katı, Giriş katı ve 1.kat işyeri olarak faaliyet göstermektedir. Hizmet binasının 3. katı ise bir misafirhane, mutfak, konferans salonu ve yemekhane olarak kullanılmaktadır.

- Belediyemize ait 1 adet akaryakıt İstasyonu hizmet binası, Akaryakıt LPG satış pompaları ve müştemilatı bulunmaktadır.

- Belediyemizce 2012-2013 Mali yılında yapılmış bulunan 1 adet Obruk barajı kenarında Sosyal Tesis Restaurant bulunmaktadır.

Belediyemizce 2018 mali yılında yapılmış 1 adet düğün salonu ve aile çay bahçesi bulunmaktadır.

Belediyemizce 2022 mali yılında yapılmış Millet Bahçesi bulunmaktadır.

- İlçemiz Karadonlu Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde 1 adet İş hanı bulunmaktadır, bu iş hanında 1 adet ekmek fabrikası 6 adet dükkân bulunmaktadır. Anılan ekmek fabrikası ve 6 adet dükkân ilçemiz esnafına kiraya verilmiştir. Ayrıca yine belediyemizin İlçemiz Çeşme Mahallesi pazar yerinde bulunan 18 adet dükkândan 10 adet sanayici esnafına kiraya verilmiştir.

- 160 KWE Gücünde güneş enerji santrali yapılmıştır.

- Belediyemiz araç parkı olarak; 1 Adet Hizmet Otosu, 1 adet HMK 220 LC Hidromek Ekskavatör, 1 adet yükleyici Caterpıllar kepçe,2 Adet Kazıcı-Yükleyici Kepçe, 3 adet Damperli Kamyon, 1 adet Sal Kasa Kamyon, 1 adet Vidanjör Kamyon, 2 adet Traktör, 2 adet Panelvan Hizmet aracı, 3 adet çöp toplama aracı, 2 adet İtfaiye, 1 adet Ulv cihazı, 1 adet 17+1 Otobüs,1 adet Çiftkabin Pikap, 1 Adet Morglu cenaze yıkama aracı mevcuttur.

c-) Teşkilat yapısı

Belediyemiz aşağıda belirtildiği gibi yapılanmıştır.

- Belediye Meclisi

- Belediye Encümeni

- Belediye Başkanı

- Yazı İşleri Müdürlüğü

- Mali Hizmetler Müdürlüğü

- Fen İşleri Birimi

- Zabıta Komiserliği

- İtfaiye Çavuşluğu

3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:

- Oğuzlar Belediyesinde Yerel ağ bağlantısı kapalı devre kamera ve ses sistemi mevcut olup, belediyemizde 1 adet server makine ve 10 adet terminal bilgisayar bulunmakta olup, Belediyemiz İçişleri Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemini kullanmaktadır. Anılan bilgisayarların tamamında ADSL mevcuttur. Günün önemli kaynakları ve teknolojik hizmetler her bilgisayardan alınabilmektedir.

4-İNSAN KAYNAKLARI :

- Belediyemiz hizmetlerinde 6 Adet Memur, 1 Adet Sözleşmeli Mühendis ve 11 adet daimi işçi mevcuttur. Belediye hizmetleri anılan memur ve işçilerle yürütülmektedir. Belediye hizmetlerini daha verimli hale getirebilmek için dışarıdan yevmiyeli veya hizmet satın alma yöntemi ile personel çalıştırılmaktadır. Belediyecilik konusunda ilçemiz halkının görüş ve düşüncelerine sık sık başvurulmaktadır.

B) PERFORMANS BİLGİLERİ

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri:

-İlçemiz yerleşimi son derece engebeli ve eğimli olduğundan, Belediye hizmetlerinin götürülmesi güç ve maliyeti yüksek olmaktadır. Tüm yol ve sokak çalışmalarında yolun altından ve üstünden olmak üzere istinat duvarları yapılmaktadır. Aksi halde bu yol ve sokak çalışmaları yapılamamaktadır.

Belediyemizce 2021 mali yılında yapmış olduğu işler aşağıda sıralanmıştır.

1 - Belediye Başkanlığımızca 31.12.2021 Tarih itibarı ile Toplamda 692 adet sulama suyu abonesi vardır. Bunun 35 adet aboneliği 2021 mali yılında yapılmıştır. Belediyemize ait iş makineleri ve belediye işgücü ile yapılmış aboneliklere 11000 metre çeşitli ebatlarda boru ve kazı çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar ilçemiz İsa yeri mevkiinde Akseki mevkiinde Tembel çukuru Ocakçı Mevkii Kızılçapelit Mahallesi önü Ey tepe Mevkilerinde yapılmıştır.

2- İlçemiz yayla yollarının 2021 yılında bakım ve onarımları Belediyemiz tarafından yapılmıştır.

3- İlçemizin Mahalle ve sokaklarına 20.000 m2 Kilitli parke taşı Belediyemiz imar işçileri ve hizmet alımı şeklinde yapılmıştır.

4- İlçemizde bulunan metruk evlerin yıkımına devam edilmiş olup 2021 yılında 9 adet toplamda 55 adet metruk ev yıkılmıştır.

5- Belediyemiz Sosyal tesisinde restoran kısmına pergola yapılarak gelen misafirlerimizin güneşten korunması sağlanmıştır.

6 – Belediyemiz Sosyal tesislerinde gelen misafirlerimizi daha iyi koşullarda geniş ve ferah bir alanda ağırlamak için oturma alanlarının genişletilmesi çalışması yapılmıştır.

7 – Belediyemiz Karadonlu Mahallesi Arak Caddesi üzerinde bulunan depomuzun içinde araç kantarı 65.000,00 TL bedelle yapılmıştır.

8 – Belediyemiz Sosyal tesislerinin Kıyı Kenar Tespit Onay çalışmaları tamamlandı. Kıyı kenar tespiti Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanmıştır.

9 – İlçemiz Gölbaşı Mahallesi, Karadonlu Mahallesi ve muhtelif yerlerde toplam 5.000 m3 taş duvar yapımı gerçekleştirilmiştir.

10 – Gölbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi 1300 ton sıcak asfalt ile 1300 metre kaplama yapılmıştır.

11 – Gölbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 1500 metre altyapı yenileme (içme suyu ve kanalizasyon) çalışmaları tamamlanmıştır.

12 – Belediyemiz Gölbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde çift taraflı bordür çalışması yapıldı. 800 metre.

13- Belediye hizmet binamızın komple pencereleri PVC doğrama ve ısı camlı olarak değiştirildi. Dış cephe ve saçaklarının tamiratı yapılarak yeniden tüm olarak boyandı.

14 – Oğuzlar Millet Bahçesi yapımına devam edildi.

15 – İlçemiz Karadonlu mahallesi üzerinde bulunan Evrensel Caddesi ve Kızılırmak Caddesinde bordür ve yaya kaldırımı yenilemesi yapıldı. 500 metre.

16 – Kızılcapelit mahallesi yolu ile Asarcayı mahallesi yollarına asfalt ve beton yama işlemleri yapıldı.

17 – Oğuzlar Devlet Hastanesi, Akaryakıt istasyonu yanı ve Sanayiciler sokakta yağmur suyu toplama menfez çalışmaları yapıldı.

18 – Birtatlı Mahallesi Atatürk Caddesi Gençlik Merkezi altında Çocuk Oyun Parkı Yapıldı.

19 – Belediye Başkanlığımızca 3 adet kaynak suyunun Belediyemiz adına tescili yapılmıştır. (Çiftedeğirmenler, Ülkür ve İndersi)

20 – Belediyemize ait Akaryakıt istasyonunda elektrik kesilmelerinde kullanılmak üzere jeneratör ve bağlantısı yapılmıştır.

21 – Belediyemiz hizmet binasında doğalgaz bağlantısı yapıldı ve doğalgaz dönüşümü tamamlandı.

22 – Belediyemiz tarımsal sulama sisteminin işlerliği ve kesintisiz hizmet verebilmesi için bakımları aylık olarak yapıldı.

23 – Belediyemiz yaz aylarında su sıkıntısının önüne geçebilmek için Derinöz köyünde bulunan içme suyu kaynağımıza sondaj işlemi yapılarak elektrikli dalgıç pompa yardımıyla içme suyu sıkıntısını giderilmiştir.

24 – Asarçayı mahallesinde Kanalizasyon ve içme suyu hat yenileme işlemi yapıldı. 600 metre.

25 – Kızılcapelit Mahallesi içme suyu hat yenilemesi 600 metre.

26 – Gölbaşı Mahallesi Çavdarlar mevkii ve Acarlar mevkiinde içme suyu hattı yenileme çalışmaları yapıldı.

27 – Gölbaşı Mahallesi Cavdarlar ve Kirenciler mevkii anayol bağlantısı kilitli parke ile döşenmesi işi yapıldı. 800 m2.

28 – Çeşme Mahallesi içme suyu deposu ile Sanayi sokak arasında içme suyu hattı döşenmesi işi yapıldı. 550 metre.

Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:

- Belediyemizde yönetim olarak; Belediyemiz hedefleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamaktadır. Belediye başkanı yapılan icraatlara konu olan harcamaları ve hizmetleri her hafta Belediye Encümenine getirip görüşmeler yapılmaktadır.

- Belediye başkanı ve Başkanlık olarak yönetim hizmetleri yakinen takip edilmektedir.

- İç kontrol sisteminde çalışmak üzere; Belediye meclisince her yıl Ocak ayı olağan toplantısında, Belediye meclis üyelerinden 3 adet üye seçilmekte olup, Şubat, Mart aylarında anılan üyelerce iç denetim yapılmaktadır. Hazırlanan denetim komisyonu raporu Belediye Meclisinin Nisan ayı olağan toplantısında görüşülüp karara bağlanmaktadır.

C) DİĞER HUSUSLAR

ll-AMAÇ VE HEDEFLER

- Oğuzlar Belediyesinin iç ve dış şartları analizinde elde edilen veriler ile Belediyemizin misyon, vizyon ve ilkeleri değerlendirilmiş, Oğuzların bir bütün olarak kalkınmasının sağlanmasına katkıda bulunabilmek için önümüzdeki dönemde aşağıda belirtilen çalışmalarının yoğunlaştırılmasına karar verilmiştir.

A) İdarenin Amaç ve Hedefleri Olarak;

Her alanda çağdaş bir belediye, İlçe halkının refah düzeyini ve yaşam kalitesini artıran, sosyoekonomik ve kültürel faaliyetlere öncülük eden, etkin, verimli, kaliteli, şeffaf, katılımcı bir yönetim. tarım, turizm ve ticarette gelişmiş bir Oğuzlar öncelikli hedeflerimizdir

B) Temel Politikalar ve Öncelikler ;

- Halkımızın, ilçemiz ile ilgili karar ve uygulamalara etkin katılımı için gereken mekanizmaların oluşturulması,

- Etkin, verimli, kaliteli, şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesi.

- Kent ekonomisinin geliştirilmesi ile refah seviyesinin yükseltilmesi.

- Yerel ve küresel değerlerin sağlıklı entegrasyonunu sağlamış, kültür – sanat zenginliğine sahip kentin oluşturulması.

- Yeni ulaşım ağlarının eklenmesi ve mevcut ulaşım ağının iyileştirilmesi büyük önem

taşımaktadır.

- Ulusal ve uluslararası fonlardan maksimum düzeyde yararlanmak.

- Kent ve kentlinin yerel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli mali büyüklüğe ulaşmak.

- Belediyeyi amaç ve hedeflere taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısının oluşturulması.

- Kentin fiziki yapısının, sağlıklı, kaliteli ve yaşanabilir bir yapılaşma ve donatı alanı

uygulamalarıyla geliştirilmesi, sürdürülebilir sağlıklı kentleşmenin sağlanması.

- Sosyal ekonomik ve kültürel dayanışmanın geliştirilmesi ve refah düzeyinin yükseltilmesi.

- Kurum içinde her düzeyde ve kurum dışında hedef kitlelerle etkin ve sağlıklı iletişimin sağlanması

- İlçemizin ulusal ve uluslararası tanıtımının sağlanması.

- Obruk Baraj Havzanın korunarak kullanılmasının sağlanması.

- Oğuzlarda cevizciliğin geliştirilmesi ve sanayi dalına dönüştürülmesi.

- İlçemizi, bulunduğu yörede ticarette ve turizmde bir cazibe merkezi haline getirmesi.

- Yeni yatırımlara öncülük edecek sermaye ve bilgi birikiminin sağlanması.

C) Diğer Hususlar :

Yerel yönetimler her alanda o yörenin kalkınmasında en önemli unsurlardan biridir. Gelir kaynakları ve mali özerkliği artırılırsa ülkemizdeki iç göçün frenleyicisi ve kırsal alanda kalkınmanın öncüsü olabilecektir.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A) Mali Bilgiler

- Bütçe Uygulama Sonuçları

Belediyemizin 2021 Bütçe uygulama sonuçları tablosu olarak Belediye Meclisince

16.090.000,00 TL. gider bütçesi hazırlanmıştır. Belediye Meclisimizce 600.000,00 TL’lik ek ödenek verilmiş ve toplam 16.690.000,00 TL ödenekten, Yılı içerisinde 15.750.182,24 TL lik ödenek harcamada bulunulmuş geri kalan 939.817,76 TL. ödenek imha edilmiştir.

Gider Bütçesinde ;

01

Personel Giderleri

3.627.642,11 TL.

02

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri

363.466,76 TL.

03

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

5.097.855,18 TL.

04

Faiz Giderleri

156.446,61 TL.

05

Cari Transferler

46.974,92 TL.

06

Sermaye Giderleri

6.457.796,66 TL.

TOPLAM

15.750.182,24 TL.

Gelir Bütçesinde ;

01

Vergi Gelirleri

196.555,25 TL.

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

10.242.063,87 TL.

04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

1.053.945,06 TL.

05

Diğer Gelirler

4.446.838,99 TL.

06

Sermaye Gelirleri

606.110,00 TL.

TOPLAM

16.545.513,17 TL.

Bütçe gelir –gider farkı : 795.330,93 TL olarak gerçekleşmiştir.

Birimlere Göre Harcama

Anılan ödeneklerin birimlere göre harcama tabloları aşağıya çıkarılmıştır.

S NO

BİRİM ADI

ÖDENEK

EKLENEN

DÜŞÜLEN

TOPLAM

HARCANAN

İMHA EDİLEN

1

Özel Kalem

354.836,24

12.500,00

12.000,00

355.336,24

273.261,33

82.074,91

2

YAZI İŞLERİ MÜD.

873.912,86

90.500,00

292.000,00

672.412,86

625.490,42

46.922,44

3

EĞİTİM KÜLTÜR HİZM.

235.720,00

139.000,00

199.000,00

175.720,00

154.354,87

21.365,13

4

MALİ HİZM. MÜD.

1.906.530,70

75.000,00

1.422.879,04

558.651,66

385.441,04

173.210,62

5

İMAR HİZMETLERİ

3.194.504,00

1.339.000,00

469.000,00

4.664.504,00

4.395.596,65

268.907,35

6

İTFAİYE HİZMETLERİ

113.334,00

10.000,00

95.000,00

28.334,00

19.888,10

8.445,90

7

SAĞLIK HİZMETLERİ

78.160,00

5.000,00

40.000,00

43.160,00

27.482,74

15.677,26

8

SU HİZMETLERİ

532.646,40

203.879,04

10.000,00

726.525,44

707.584,22

18.941,22

9

KANALİZASYON HİZMETLERİ

80.080,00

0,0

65.000,00

15.080,00

0,0

15.080,00

10

TEMİZLİK HİZMETLERİ

757.763,00

385.000,00

3.000,00

1.139.763,00

1.079.232,80

60.530,20

11

ZABITA HİZMETLERİ

437.800,00

0,0

80.000,00

357.800,00

347.125,91

10.674,09

12

AKARYAKIT HİZMETLERİ

6.175.882,40

549.000,00

275.000,00

6.449.882,40

6.319.534,61

130.347,79

13

SOSYAL TESİS HİZM.

1.348.830,40

417.700,00

263.700,00

1.502.830,40

1.415.189,55

87.640,85

TOPLAM

16.090.000,00

3.226.579,04

3.226.579,04

16.690.000,00

15.750.182,24

939.817,76

-Mali Denetim Sonuçları :

Belediyemiz meclisince 04.01.2022 ve 2022 / 1-2 nolu kararı ile 2022 yılı ocak ayı olağan meclis toplantısında Belediye meclis üyelerinden gizli oyla Hasan ÇOÇAK, Necati AKDENİZ ve Abdullah ÇANKAL denetim komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir. Adı geçen üyeler 14.03.2022 tarihinde Belediye Başkanının göstermiş olduğu Belediye Meclis Salonunda denetime başlanılmış Kendi aralarında işarı Oyla Denetim Komisyonu Başkanlığına Hasan ÇOÇAK Denetim Komisyonu Başkan Vekilliğine Necati AKDENİZ ve Denetim Komisyonu üyeliğine Abdullah ÇANKAL seçilmişlerdir. Çalışmalara 14.03.2022 tarihinde başlanılmış 18.03.2022 tarihinde bitirilmiştir. Yazmış oldukları rapor doğrultusunda 2021 Mali yılı içerisinde kanun tüzük ve yönetmeliklere aykırı herhangi bir usulsüz ödeme yapılmadığını, yine gelirlerden makbuz ve bankaya yatırılan dekont ve tahsilat makbuzlarından kanun tüzük ve yönetmeliklere ve belediye meclisinin düzenlemiş olduğu harç ve tarifelere aykırı herhangi bir gelir tahsil edilmediği anlaşılmakla denetim komisyonu raporunu oy birliği ile imza altına almışlardır.

lV - KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A) Üstünlükler

Belediyemizin yapısal olarak küçük olması

Doğal güzellikler ve obruk baraj göledinde su tutulmuş olması

Belediye personelinin öğrenmeye açık ve kendini geliştirdiği

Eko kent olma yönündeki çalışmaların devam etmesi

B) Zayıflıklar

Bazı kamu kurumlarının hiç teşekkül etmemesi

Nüfusa bağlı olarak eğitim ve sağlık hizmetleri yetersiz kalmaktadır.

Merkez ile oğuzlar arasındaki karayolu ağının bakımsız ve bozuk olması nedeniyle

vatandaşlarda memnuniyetsizlik

Mali yapının zayıf oluşu ve giderek zayıflatılması

İlçeden büyük kentlere sürekli sermaye akışının olması

Sosyal ve kültürel tesislerin bulunmaması

Spor tesislerinin yetersizliği sadece 1 adet futbol sahasının bulunması

İnsan kaynaklarının yetersizliği, İlçe de yeterince kalifiye elemanın bulunmayışı

Alt yapının büyük ölçüde yenilenmeye ihtiyaç duyması

Göçü önleyici politikaların hayata geçirilmemesi

C) Değerlendirme

Belediye kanununa göre; Belediyeler artık kent ekonomisinin gelişiminde sorumlu kuruluşlardır. Yerel kalkınma, yani kentlerin kalkınması için yerel aktörlerin yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi üzerinde önemle durulan konulardandır. Çünkü ekonomik gelişmesini tamamlayamamış kentlerin; fiziki, kültürel, sosyal ve yerel demokrasisi açısından da sağlıklı gelişmeleri mümkün olmamaktadır.

V) ÖNERİ VE TEDBİRLER

- Genel bütçe vergi gelirlerinden nüfusu düşük olan belediyelerin yönetim giderleri ve hizmet götürme maliyetleri de dikkate alınarak kişi başına toplam gelirlerinin Büyük Şehirler belediye gelirlerine yaklaştırılmasını önemli buluyoruz. Böyle bir iyileştirmeyle; Ülkemizin büyük sorunu olan işsizliğe bir nebze olsun çare olacağı, biz küçük beldelerin büyük sorunu olan göç vermeye büyük şehirlerimizin sorunu olan göç almasına, Trafik hava kirliliği su yetersizliği asayiş ve birçok sosyal soruna önemli ölçüde katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz.